VISIÓ PEDAGÓGICA

Des de Enrosca volem oferir una visió del joc que afavoreixi un creixement saludable i feliç. La nostra missió és crear materials i espais en els quals la curiositat, el descobriment, l’error, la pausa, el silenci, la sorpresa, l’escolta… permetin l’autoconeixement, l’expressió i el desenvolupament de cadascuna de les persones que participen en el joc, siguin infants o adults.

Entenem que jugar és parar atenció al present, no és una preparació per a res i no té un propòsit ulterior. Aquest joc sorgeix de manera espontània, sense estereotips, sense ser dirigit ni interferit per les persones adultes que faciliten un espai segur i sense presses, i que només acompanyen i supervisen. És un joc sense gènere ni rol específic, en el qual les criatures decideixen quan comença el joc, quan acaba, i com i amb què jugar, assimilant així el seu entorn i les seves vivències, interioritzant-les.

El joc, en el procés de desenvolupament d’un ésser humà, ens proposa enfrontar situacions que ens conviden a decidir. Una vegada presa una decisió, qualsevol que sigui el resultat, aquesta genera benestar i la sensació agradable d’haver compartit una experiència, que deixa la memòria d’allò realitzat, i a la qual acudirem per a enfrontar noves situacions.

Aquest joc, que neix del moviment, es convertirà després en pensaments. Així doncs podem dir que jugar és la nostra primera manera de pensar. Com més juguem, més desenvolupem totes les nostres capacitats i habilitats, i afavorim pensaments més creatius, cooperatius, amables, inclusius, resilients, conscients…

A Enrosca juguem i pensem com ajudar a ser i créixer feliços, mitjançant propostes de joc creades amb materials naturalssostenibles i de proximitat.